آغاز ثبت نام پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

شنبه,1401/1/17

 آغاز ثبت نام پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته 1401 

برگزاری نمايشگاه‌ بين‌المللى شیشه و صنایع وابسته می تواند پل ارتباطى بين بازرگانان، کارشناسان صنعت‌گران و محققين صنعت شیشه در ایران با یکدیگر و دیگر کشورهاى جهان ‌باشند. برگزاری این نمایشگاه تنها براى نمايش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى‌شوند، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت‌هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت‌هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده‌هاى اقتصادى - تکنولوژى نيز در خلال برگزارى نمايشگاه‌ها مورد تبادل قرار مى‌گيرند . به وجود آوردن زمينه مساعد جهت انجام ملاقات‌هاى صنعتی و اقتصادى بين بلندپايگان این صنعت، جهت ايجاد همکاری و تفاهم ميان آنها، بيانگر بعد ديگرى از فلسفه وجودى نمايشگاه‌ بين‌المللى شیشه و صنایع وابسته مى‌باشد، تا جائى که این نمايشگاه‌می تواندبه‌صورت يکى از کارآمدترين ابزارها جهت گسترش و تعميق مناسبات اقتصادی ،بازرگانی و صنعتی در صنعت شیشه خاورمیانه باشد .برگزاری نمایشگاه بعنوان یکی از گامهای مهم جهت تسریع در رسیدن به اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهاى جديد و همچنين يافتن شرکای تجاري راه متداول و خوبى است.

 

 ثبت نام     

اخبار مرتبط

آغاز ثبت نام پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته
2022June29

آغاز به‌کار بزرگترین رویداد بین‌المللی صنعت شیشه کشور

آغاز ثبت نام پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته
2022June28

افتتاح پنجمین نمايشگاه بين المللى صنعت شيشه، بلور، کریستال، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

آغاز ثبت نام پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته
2022May29

سرمایه گذاری بانک کار آفرین صنعت شیشه ای